• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

25 wniosek o płatność

28.11.2013

Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Urzędu Miasta Kielce, odpowiedzialny m.in. za rozliczenia finansowe projektu, złożył dotychczas w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie 25 wniosków o płatność na łączną kwotę 247 mln zł, z czego środki unijne to 176 mln zł.

Złożony w dniu 27 listopada 25 wniosek obejmował całkowitą kwotę ponad 32 mln zł, z czego kwota wydatków kwalifikowalnych wynosiła ponad 25 mln. zł.

Powrót