• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Informacje o projekcie

Źródło filmu: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Realizowany w latach 2009-2015 projekt „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” to największy projekt Miasta Kielce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Osi priorytetowej III – Wojewódzkie ośrodki wzrostu, Działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego.

Projekt składał się z 13 zadań:

Zadanie 1 - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz 
z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Zadanie 2 - Budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)

Zadanie 3 - Budowa pętli i zatok autobusowych (w tym dwie pętle wraz z infrastrukturą socjalną dla kierowców autobusów)

Zadanie 4 - Zakup 40 sztuk autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów

Zadanie 5 - Zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów

Zadanie 6 - Budowa bus-pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej i Al. Szajnowicza – Iwanowa  
w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniami

Etap I – Odcinek od. ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego

Etap II – Skrzyżowanie Al. Szajnowicza-Iwanowa z ulicą Massalskiego

Zadanie 7 - Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska – Źródłowa – Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)

Zadanie 8 - Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym
i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego.

8.1. Budowa pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiego na Bukówce w  Kielcach wraz 
z budową parkingu przesiadkowego

8.2. Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Sikorskiego w Kielcach

Zadanie 9 - Wprowadzenie Systemu Kieleckiej Karty Miejskiej (KKM)

Zadanie 10 - Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny, poprzez wyposażenie wszystkich autobusów  
w monitoring wizyjny

Zadanie 11 - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych

Zadanie 12 - Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych

Zadanie 13 - Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów  
i ścieżki rowerowej
 

Dzięki realizacji tak kompleksowego projektu wybudowano i przebudowano w Kielcach ponad 7 km dróg, ponad 4 km bus-pasów, wybudowano 7 pętli autobusowych. Mieszkańcy Kielc mogą korzystać z 40 nowoczesnych i bezpiecznych autobusów. Komunikacja miejska została uzupełniona o dwa dworce autobusowe z pełną infrastrukturą socjalną dla pasażerów. Zamontowanych zostało 60 elektronicznych tablic informacyjnych i 20 automatów do sprzedaży biletów, a 150 autobusów wyposażonych zostało w monitoring wizyjny. W ramach projektu, wybudowanych i zmodernizowanych zostało również 81 nowoczesnych  przystanków, zaprojektowanych z myślą o wszystkich użytkownikach komunikacji publicznej,  w tym: osobach z małymi dziećmi, ludziach starszych, niepełnosprawnych ruchowo, oraz niedowidzących i niewidomych. Wprowadzona została również Kielecka Karta Miejska oraz System Informacji Pasażerskiej,  który przekazuje na tablice przystankowe rzeczywisty czas oczekiwania na autobus danej linii, oraz umożliwia pasażerom obserwowanie, na stronie www lub w aplikacji myBus, położenia autobusów na trasach w czasie rzeczywistym.

Kompleksowość projektu została wielokrotnie dostrzeżona i nagrodzona, w tym m.in. przez Komisję Europejską. Projekt „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” został finalistą siódmej edycji konkursu RegioStars 2014 Awards w kategoriiCitystar: projekty inwestycyjne zrównoważonego transportu miejskiego”. Otrzymał również nagrodę w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2014.

Cały projekt został zakończony zgodnie z umową o dofinansowanie tj. w dniu 31 grudnia 2015r. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 341,57 mln zł. Wydatki kwalifikowane to kwota ponad 267,95 mln zł. z czego ponad 227,75 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Powrót