• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Informacje o projekcie

Źródło filmu: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Celem projektu „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” jest zwiększenie konkurencyjności regionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych miasta Kielce poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego w mieście. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki m.in. budowie i przebudowie ponad 5 km dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowie 4 pętli i 14 zatok autobusowych. Mieszkańcy Kielc i regionu dzięki projektowi mogą korzystać z 40 nowoczesnych autobusów. Komunikacja miejska została uzupełniona o dwa dworce autobusowe oraz elektroniczne tablice informacyjne i automaty do sprzedaży biletów, które zostały zamontowane w obrębie przystanków oraz węzłów przesiadkowych o największym natężeniu ruchu pasażerskiego.

 

Projekt zakłada realizację pięciu zadań. Cztery z nich zostały już zakończone. W trakcie realizacji jest jeszcze Zadanie 1 - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, dla którego prace budowlane rozpoczęły się w maju 2011r., a potrwają do listopada 2013 roku.

W przypadku Zadania 2 Budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce) prace budowlano-montażowe zakończono w grudniu 2011r. Zaprojektowane ulice w tym rejonie zostały powiązane z koncepcją budowy drogi ekspresowej S74 oraz węzła „Niewachlów” i zagospodarowaniem Targów Kielce.

Zadanie 3 Budowa pętli i zatok autobusowych (w tym dwie pętle wraz z infrastrukturą socjalną dla kierowców autobusów) zostało już zakończone. Prace zostały przeprowadzone w siedmiu miejscach Miasta – trzy dotyczyły pętli autobusowych, cztery – zatok autobusowych. Dwie pętle zostały dodatkowo wyposażone w dworce autobusowe wraz z zapleczem socjalnym dla kierowców autobusów oraz pasażerów. Dworce przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i przy ul. Massalskiego funkcjonują już od listopada 2010r.

W ramach Zadania 4 Zakup 40 sztuk autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów, w listopadzie 2009r. miała miejsce dostawa 20 szt. nowoczesnych autobusów marki Solaris, które od 1 grudnia 2009r. obsługują nowe linie autobusowe na terenie Kielc. Dostawa kolejnych 20 sztuk miała miejsce w drugiej połowie maja 2010r. Wszystkie nowo zakupione pojazdy zostały wykorzystane do obsługi 13 nowych linii komunikacji autobusowej na terenie Miasta Kielce.

Zadanie 5 Zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów zostało zrealizowane w czerwcu 2011r. Zakupiono 24 elektroniczne informacyjne tablice przystankowe oraz 20 stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów. Tablice zostały rozmieszczone na przystankach autobusowych oraz w węzłach komunikacyjnych w rejonach największego ruchu pasażerskiego. Działa już Systemu Informacji Pasażerskiej, który umożliwia określenie rzeczywistego czasu przyjazdu autobusów na każdy przystanek. Dzięki specjalnej stronie internetowej, z umieszczoną na niej wyszukiwarką po numerze linii, po nazwie przystanku lub jego numerze, pasażerowie uzyskają dostęp do informacji o odjazdach autobusów (http://sip.ztm.kielce.pl/).

 

Powrót