• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nowe zadania w projekcie

27.11.2013

Wszystkie z 5 pierwotnie planowanych zadań, realizowanych od 2009r., zostało zakończonych, a rozbudowana i zmodernizowana infrastruktura komunikacyjna przyczyniła się do zwiększenia mobilności mieszkańców Kielc.

Dzięki realizacji tylu zadań wybudowano i przebudowano w Kielcach ponad 5 km dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz wybudowano 4 pętle 14 zatok autobusowych. Mieszkańcy Kielc i regionu mogą korzystać z 40 nowoczesnych i bezpiecznych autobusów. Komunikacja miejska została uzupełniona o dwa dworce autobusowe z pełną infrastrukturą socjalną dla pasażerów oraz elektroniczne tablice informacyjne i automaty do sprzedaży biletów, które zostały zamontowane w obrębie przystanków oraz węzłów przesiadkowych o największym natężeniu ruchu pasażerskiego.

27 listopada 2013r. to dzień rozpoczęcia kolejnych zadań i wyzwań w projekcie. W tym dniu Miasto Kielce podpisało z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Aneks do Umowy o dofinansowanie zawartej w listopadzie 2009r., rozszerzający projekt o kolejnych 8 zadań. Dzięki oszczędnościom po przetargach w projekcie na łączną kwotę około 90 mln zł kosztów kwalifikowanych, podjęta została decyzja o zwróceniu się do Komisji Europejskiej z prośbą o możliwość wykorzystania tych środków na dodatkowe zadania. Po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na rozszerzenie projektu, w kwietniu 2013r. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta złożył zaktualizowaną dokumentację aplikacyjną, która została pozytywnie oceniona najpierw w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a następnie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Rozszerzenie projektu dotyczy wprowadzenia Systemu Kieleckiej Karty Miejskiej, budowy nowych bus-pasów, pętli autobusowych, wyposażenia autobusów w monitoring wizyjny, uzupełnienia sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o kolejne 36 informacyjnych tablic przystankowych oraz budowę nowoczesnych peronów przystankowych w Kielcach.

Zobacz film: Miliony na miejską komunikację

 

Powrót