• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ostatnie prace na Węźle Żelazna

13.11.2013

W ostatnich dniach Wykonawca robót ułożył ostatnią warstwę asfaltu na północnej części ronda Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego wraz z włączeniami w ul. Okrzei i ul. Paderewskiego, a także na zawrotce na ul. P. Gosiewskiego. Trwają ostatnie prace brukarskie przy ul Składowej oraz przy budowie chodników przy wejściach do przejścia podziemnego pod Aleją IX Wieków Kielc i pod ul. 1 Maja od strony północnej.

Oprócz tego trwa humusowanie na obszarze inwestycji oraz prowadzone są nasadzenia zieleni. Częściowo wykonano już oznakowanie poziome ronda turbinowego. Wykonawca prowadzi także prace porządkowe na placu budowy.

 

 

Powrót